CO2-reductie door stikstof beleid maximale snelheid: dubbele winst?!

In maart 2020 verlaagde de overheid de snelheid van 130 naar 100 km/u op de snelwegen vanwege de stikstof crisis. Naast een verlaging in stikstofuitstoot, zagen we ook een reductie van CO2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen NOx en CO2? 

Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij de verbranding: stikstof (N) en zuurstof (O) moleculen uit de lucht ‘smelten’ door de omstandigheden in de cilinder samen tot NOx moleculen. Bij dieselmotoren zijn deze omstandigheden beter dan benzine waardoor ze meer NOx uitstoten. Ook tussen verschillende dieselmotoren (van bladblazer tot betonmixer) zitten grote verschillen in uitstoot. NOx is een luchtvervuilende stof welke kan leiden tot schade aan mens (astma, COPD) en milieu (stikstof crisis!). 

Koolstof (C), daarentegen, zit in de brandstof zelf en reageert samen met zuurstof in de verbrandingsmotor tot CO2. Omdat koolstof de hoofdingrediënt van de brandstof is, is de uitstoot proportioneel aan je verbruik. CO2 is een broeikasgas, en levert vooral zijn bijdrage aan het opwarmen van de aarde. 

Met een CO2-voetafdruk meet je CO2, echter hieruit kun je dus niet de hoeveelheid NOx-uitstoot herleiden. Wel zal er bij NOx-reductie altijd minder CO2 worden uitgestoten, en vice versa. Zo dus ook bij de verlaging van 130 naar 100 km/u!

Onze route start het soepelste en snelste met een korte belafspraak.