Stap 1
CO2-voetafdruk

We beginnen met het in kaart brengen van de huidige broeikasgasuitstoot van uw organisatie, een zogeheten CO2-voetafdruk. Dit is een berekening van de totale uitstoot van uw bedrijf van het afgelopen jaar. Deze CO2-voetafdruk vormt het beginpunt van de ROADMAP2030.

Het resultaat betreft een tweetal producten. 

Ten eerste, uiteraard, de berekening mét rapport wat dient als onderbouwing van de gemaakte berekeningen. 

Daarnaast geven we een duidelijke presentatie voor u en uw collega’s. Het is immers van cruciaal belang dat iedereen op de hoogte is en de neuzen dezelfde kant op staan.

"Mijn ambitie voor 2030 is ervoor zorgen dat er nog sneeuw in de Alpen valt én blijft liggen."

Rafael – CO2 Adviseur          

Het berekenen en opstellen van deze CO2-voetafdruk gaat aan de hand van het GHG protocol en de ISO 14064, dé mondiale normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van broeikasgasemissies. 

Onze CO2-voetafdruk, en het vervolgtraject in stap 2, omvatten standaard scope 1 en scope 2 uitstoot.

Scope 1 betreft alle directe uitstoot door bijvoorbeeld gasverbruik, mobiele machines of het wagenpark. Scope 2 uitstoot omvat alle indirecte uitstoot van primair verbruik zoals elektriciteitsverbruik of een warmtenet.

Scope 3 betreft alle indirecte uitstoot elders in de keten en is eigenlijk de scope 1 & 2 van andere bedrijven. Hiervoor kunnen desgewenst ook maatregelen worden genomen.

Tot slot kunt u ervoor kiezen om uw CO2-voetafdruk van dit startjaar te compenseren bij een van onze partners. Zo geeft u onze planeet gelijk wat terug.