Stap 2
De ROADMAP

ROADMAP

In deze vervolgstap gaan we de ROADMAP2030 opstellen, een strategisch reductieplan met maatregelen zodat uw organisatie in 2030 CO2-neutraal opereert. Deze routekaart vormt de tijdslijn met een combinatie van investeringen en slimme contractverlengingen tot aan 2030. 

Om te beginnen, wist u dat de meeste voorgestelde maatregelen die hier genomen worden, in aanmerking komen voor subsidies? De volgorde van de maatregelen zijn dan ook gebaseerd op de huidige beschikbare subsidies, en de verwachte subsidies voor de komende jaren. Zelfs voor het werk wat wij voor u leveren, komt u in aanmerking voor een subsidie! Op deze manier kunnen we zeer kostenefficiënt te werk gaan.

Daarnaast heeft u ook wettelijke verplichtingen. Bij een verbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 bent u sinds 1 juli 2019 middels de ‘informatieplicht energiebesparing’ verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en aan te melden bij het RVO. Geen zorgen, dit kunt u gewoon dekken met de uitkomsten van de ROADMAP2030.

"In 2030 is een CO2-neutraal bedrijf het nieuwe normaal, en daarvoor vraagt het verduurzamen voor MKBers de nodige aandacht om de juiste stappen te nemen; hiervoor ga ik mij vol inzetten."

Dimitra – CO2 Adviseur

Als gevolg van deze slimme planning waarin we subsidies en wettelijke verplichtingen combineren, komen we zo goedkoop mogelijk tot ons doel! Het eindproduct? Een duidelijke routekaart. Zo zorgen we dat we met zijn allen aankomen op de juiste bestemming in 2030.