Wat is een CO2-prestatieladder?

Hedgehog Company ontvangt steeds vaker de vraag of wij ook een CO2-prestatieladder op kunnen stellen. Dat kan zeker! Wat een CO2-prestatieladder precies is en wat je ermee kunt lees je hier. 

De CO2-prestatieladder is een uniek systeem dat toegevoegde waarde heeft voor zowel het klimaat als voor je bedrijf. In 2019 was Prorail de eerste opdrachtgever en sindsdien is het de certificering en daarmee de verduurzaming van Nederland hard gegroeid. Elk gecertificeerd bedrijf zet zich in voor een duurzame wereld en blijft jaarlijks verbeteren. Sinds 2011 is de CO2-prestatieladder eigendom en in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

CO2-Prestatieladder: Alles hierover in 3 minuten!

De vraag naar een CO2-prestatieladder ontstaat wanneer een bedrijf bijvoorbeeld werk uitvoert voor een gemeente en dit vermeld ziet staan in de aanbesteding. Indien het bedrijf beschikt over een CO2-prestatieladder certificaat geniet het bedrijf van fictief gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau op de ladder, des te hoger de kans op gunning. Dit geeft reden om een CO2-prestatieladder certificaat te behalen voor het bedrijf! 

Wat is een fictief gunningsvoordeel?

Stel het bedrijf X kan de opdracht van de gemeente uitvoeren voor 20 miljoen. Zijn concurrent Y kan dit voor 19,8 miljoen. Gunning wordt gegeven op basis van prijs. Dus de gemeente zal de bedrijf Y aanbesteden normaliter. Maar! bedrijf X heeft een CO2-prestatieladder certificaat van niveau 2, waar deze gemeente een gunningsvoordeel van 2% aan gehangen heeft. De inschrijving van bedrijf X wordt daarmee behandeld als 19,6 miljoen. Bedrijf X krijg dan de aanbesteding gegund!

Waar het interessant wordt, is dat bedrijf X wel de 20 miljoen van de gemeente zal ontvangen. Bedrijven die dus een hoger niveau hebben op de CO2-prestatieladder worden dus beloond. Naast de kosten die bedrijf X bespaard heeft met de CO2-reductie, verdient hij deze fictief terug op de inschrijvingen van opdrachten. 

Welke niveaus?

De CO2-prestatieladder is opgedeeld in 5 niveaus, elk met hun eigen eisen die per niveau steeds strenger zijn. In niveau 1, 2 en 3 ligt de focus op de verduurzaming van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gewerkt aan de CO2-uitstoot in de keten en de sector. 

Wat zijn de categorieën van de eisen?

  • A – Inzicht: wat zijn de energiestromen en de CO2-voetafdruk?
  • B – Reductie: opstellen van ambitieuze doelen en maatregelen voor CO2-reductie.
  • C – Transparantie: Communicatie over het CO2-beleid.
  • D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie. 

Wat kan Hedgehog Company voor mij doen?

Met onze CO2-voetafdruk service brengen wij de huidige broeikasgasuitstoot van uw organisatie in kaart. Dit is een berekening van de uitstoot van het afgelopen jaar. Het omvat de eisen in categorie A. 

Deze CO2-voetafdruk vormt het startpunt van de ROADMAP2030, een traject om uw organisatie in 2030 CO2-neutraal te laten opereren. Dit plan bestaat uit maatregelen voor reductie en een marketingplan om de reis naar 2030 met uw netwerk te kunnen delen. De eisen van categorie B en C zijn hiermee voldaan. 

Ten slotte kunnen wij u begeleiden naar de certificering zodat uw bedrijf officieel een CO2-prestatieladder certificaat kan ontvangen! 

Onze route start het soepelste en snelste met een korte belafspraak.